Poradnia Neurologopedyczna

Strona główna » Badania » Poradnia Neurologopedyczna

wielkość tekstu:A | A | A

 

mgr Joanna Gęborek

• neurologopeda, logopeda ogólny, pedagog specjalny, oligofrenopedagog;
• absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
• ukończyła Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Śląskim w zakresie Logopedii i Neurologopedii oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
• pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu w charakterze logopedy
• pracuje w SOSW w Będzinie jako neurologopeda – wczesne wspomaganie rozwoju
• pracuje w NZOZ "Kompas" w Będzinie , zajmuje się terapią pedagogiczną i logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych; w ramach Pracowni Terapii i Diagnozy dla osób z Autyzmem zajmuje się diagnozą i terapią rozwojową
• zainteresowania zawodowe: zaburzenia komunikacji językowej, oligofazja, dyslalia, afazja, autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera, terapia dysleksji, terapia pedagogiczna
• kontakt: 668-215-920
jgeborek@interia.pl

UKOŃCZONE  SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA:
Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
Moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną
Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny
Diagnoza i terapia Afazji u osób dorosłych
Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej
Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (ACC)
Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
Szkolenie PECS – poziom 1
Szkolenie Makaton – poziom 1,2
Mutyzm wybiórczy – pomoc psychologiczna dziecku i jego rodzinie
Wczesna diagnoza i terapia autyzmu i zespołu Aspergera

 

Diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Logopeda zajmuje się kształtowaniem mowy oraz usuwaniem zachodzących w niej wad zarówno u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Czynności logopedyczne obejmują diagnozę i terapię zaburzeń mowy.
Terapia logopedyczna obejmuje całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

 

Oddziaływania te mają na celu:

• usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy, która się nie wykształciła;
• wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;
• wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej;
• likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

 

Neurologopeda - Specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z afazją, alalią, dysartrią oraz diagnozy i terapii osób z porażeniem mózgowym. Rolą neurologopedy jest niesienie pomocy tym, którzy na skutek rożnych przyczyn nie nabyli lub utracili zdolności komunikacyjne. Stara się pomóc również tym, dla których porozumiewanie się z ludźmi za pomocą języka jest źródłem lęku i frustracji.

 

Neurologopeda, pracuje z pacjentami, zarówno z niemowlętami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, głównie z diagnozą:

• Dyzartrii, Afazji, Schizofazji, Alalii, Autyzmu
• MPD (Mózgowe Porażenie Dziecięce)
• Zespołu Downa oraz z innymi wadami genetycznymi
• Z rozszczepem warg i podniebienia
• Dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
• Z uszkodzonym Centralnym Układem Nerwowym CUN
• Z różnymi chorobami neurologicznymi
• Z nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii
• Z upośledzeniem umysłowym i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych
• Z dyslalią (nieprawidłową artykulacją głosek)
• ORM (opóźniony rozwój mowy)
• Dysleksją
• Niedosłuchem
• Jąkaniem

 

Oferta dla dorosłych

• Diagnoza i terapia osób z afazją (całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych po wypadkach komunikacyjnych)
• Przywracanie zdolności komunikacyjnych u osób po urazach czaszkowo mózgowych
• Rehabilitacja mowy u osób z chorobami demielinizacyjnymi (stwardnienie rozsiane), oraz demencyjnymi
• Rehabilitacja czytania, pisania i liczenia (umiejętności utraconych na skutek patologicznych procesów mózgowych)
• Instruktaże dla rodziców małych dzieci (wspomaganie rozwoju mowy dziecka, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych, zapobieganie wadom wymowy)
• Terapia wad wymowy u osób dorosłych

 

Oferta dla dzieci

• Diagnoza i terapia dziecka z dyslalią (korekta wad wymowy)
• Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
• Diagnoza i terapia dziecka z autyzmem
• Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Aspergera
• Diagnoza i terapia dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji motorycznej lub sensorycznej
• Diagnoza i terapia dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia
• Diagnoza i terapia dziecka z niepłynnością mówienia
• Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Downa i innymi zaburzeniami genetycznymi
• Diagnoza i terapia dziecka z porażeniem mózgowym
• Diagnoza i terapia dziecka z niedosłuchem
• Diagnoza i terapia dziecka z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym i głębokim
• Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i stymulowanie rozwoju mowy u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem okołoporodowym (wczesna interwencja)
• Reedukacja połykania
• Korygowanie wady wymowy towarzyszących wadom zgryzu

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Endoscopica - Centrum Diagnostyki Medycznej
ul. Widok 11, 42-400 Zawiercie

tel.: 605 741 989, 32 34 86 033,
e-mail: biuro@gastroskopiazawiercie.pl

Kompleksowe badania gastroskopowe i kolonoskopowe. Zapraszamy. Poradnia mieści się w centrum miasta Zawiercie przy ulicy Widok 11 (boczna ulica Marszałkowskiej). Gastroskopia Zawiercie.
Ciekawostki

Badania gastroskopowe mogą być na życzenie klienta przeprowadzane pod znieczuleniem. więcej »