Badania laboratoryjne

Strona główna » Badania » Badania laboratoryjne

wielkość tekstu:A | A | A

 

Na pobranie materiału do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem (32) 348 60 33 .

nazwa podstawowa badania cena komercyjna   wynik (dni robocze).Dni mają charakter orientacyjny, mogą ulegać zmianie.
       
Mocz - badanie ogólne 7,50   1
OB 5,00   1
Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów) 9,00   1
Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów) 9,00   1
Morfologia CBC (8 parametrów) 6,00   1
Morfologia krwi (pełna) z parametrami retikulocytarnymi (32 parametry) 20,00   1
Morfologia krwi włośniczkowa 9,00   1
Rozmaz krwi (manualnie) 6,00   1
Retikulocyty 9,00   1
Płytki krwi (manualnie) 9,00   1
Leukocytoza 5,00   1
PT (INR) 7,00   1
APTT 7,00   1
Fibrynogen 13,00   1
D-dimer, ilościowo 40,00   1
Glukoza 6,00   1
Elektrolity (Na, K) 16,00   1
Elektrolity (Na, K, Cl) 22,00   1
Sód 8,00   1
Potas 8,00   1
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 18,00   1
Cholesterol całkowity 6,00   1
Cholesterol HDL 6,00   1
Cholesterol LDL met. bezpośrednią 7,00   1
Trójglicerydy (TG) 6,00   1
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 23,00   1
ALT 6,00   1
AST 6,00   1
Fosfataza zasadowa (ALP) 6,00   1
Bilirubina całkowita 6,00   1
Bilirubina związana (bezpośrednia) 6,00   1
Bilirubina wolna (pośrednia) 11,00   1
GGTP 6,00   1
Cholinoesteraza 10,00   2
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 8,00   1
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) w płynie z jam ciała 8,00   1
Lipaza 10,00   1
Amylaza 7,00   1
Amylaza w płynie z jam ciała 7,00   1
Mocznik 6,00   1
Kreatynina 6,00   1
Klirens kreatyniny 10,00   1
Cystatyna C 100,00   8
Kwas moczowy 6,00   1
Białko całkowite 6,00   1
Białko w PMR 13,00   1
Albumina 6,00   1
Albumina w płynie z jam ciała 20,00   3
Albumina w PMR 30,00   1
Proteinogram 16,00   3
Żelazo 6,00   1
Ferrytyna 30,00   1
Wapń całkowity 6,00   1
Wapń zjonizowany 6,00   1
Wapń zjonizowany met. ISE 10,00   1
Chlorki 10,00   1
Fosfor nieorganiczny 6,00   1
Magnez 6,00   1
Mukoproteiny 15,00   1
Hemoglobina wolna we krwi 15,00   2
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 14,00   1
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 20,00   1
Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h) 7,00   1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 14,00   1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) 14,00   1
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) 20,00   1
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) 14,00   1
OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h) 20,00   1
Test obiążenia laktozą 25,00   1
Próba tymolowa 5,00   1
Mielogram 100,00   10
       
Adenowirusy w kale 25,00   1
Rotawirusy w kale 25,00   1
Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krew w kale, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, kał pasożyty, włókna mięsne) 25,00   3
Kał - badanie ogólne + ciała redukujące 25,00   do 5
Kał - rota i adenowirusy 45,00   1
Kał - resztki pokarmowe 11,00   1
Kał - pasożyty (1 ozn.) 10,00   1
Kał pasożyty - Parasept SF (1 ozn.) - metoda dekantacji przy użyciu probówki o specjalnej budowie 20,00   1
Owsiki (wymaz parazytologiczny) 6,00   1
Kał - G. lamblia met. ELISA 29,00   1
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną 30,00   4
Kał - krew utajona (bez diety) 22,00   1
Kał - krew utajona (z zachowaniem diety) 22,00   1
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 115,00   10
Kał - nosicielstwo SS ( 2 próbka do badania 57) 0,00   0
Kał - nosicielstwo SS ( 3bpróbka do badania 57) 0,00   0
Kał - norowirusy 80,00   5
Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale 55,00   3
Elastaza trzustkowa w kale 160,00   14
Kalprotektyna w kale met. ELISA 150,00   18
M2-PK w kale met. ELISA ( oznaczenie stężenia dimerycznej formy izoenzymu kinazy pirogronianowej) 195,00   15
Laktoferyna w kale met. ELISA 160,00   36
Kał posiew (bad.bakter.) 30,00   do 7
Kał posiew (bad. mykol.) 30,00   do 7
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.) 70,00   do 7
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli ( EPEC) 40,00   7
Posiew kału w kierunku Campylobacter 130,00   5
Campylobacter antygen w kale 55,00   3
Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 70,00   1
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 120,00   3
Kał, hodowla w kierunku nicieni 30,00   14
Kał - pasożyty tropikalne 45,00   14
Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym 90,00   14
Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP) 40,00   14
Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocyty w kale 45,00   14
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (Escherichia coli, Escherichia coli biovare, Proteus spp., Pseudomonas spp., inne bakterie proteolityczne z rodziny Enterobacteriaceae (w skład której wchodzą: Klebsiella spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp.), Enterococcus spp., Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. wytwarzający nadtlenek wodoru, Clostridium spp., ogólna liczba bakterii; grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie) 370,00   14
KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału- (Escherichia coli, Escherichia coli biovare, Proteus spp., Pseudomonas spp., inne bakterie proteolityczne z rodziny Enterobacteriaceae (w skład której wchodzą: Klebsiella spp, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp.), Enterococcus spp., Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. wytwarzający nadtlenek wodoru, Clostridium spp., ogólna liczba bakterii, Akkermansia muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii; grzyby drożdżopodobne oraz pleśnie) 500,00   20
Aminogram - (HPLC) Oznaczenie wolnych aminokwasów jest niezbędne w diagnostyce oraz leczeniu wrodzonych wad metabolizmu 330,00   21
Zonulina w kale met. ELISA 350,00   3 tyg.
       
CRP,ilościowo 18,00   1
Prokalcytonina, ilościowo 80,00   1
ASO, ilościowo 15,00   1
ASO, jakościowo 15,00   1
RF, ilościowo 15,00   1
RF, jakościowo 15,00   1
Odczyn Waalera-Rosego 15,00   1
anty-CCP 80,00   2
       
CK – kinaza kreatynowa 12,00   1
CK-MB, aktywność 15,00   1
CK-MB, mass 30,00   do 2
hs Troponina I 35,00   do 2
hs Troponina T 35,00   1
Mioglobina 45,00   1
NT pro-BNP 95,00   4
BNP 80,00   2
Homocysteina 50,00   3
       
Grupa krwi 35,00   do 3
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.) 60,00   14
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.) 40,00   14
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 25,00   do 3
Bezpośredni test antyglobulinowy 25,00   do 3
Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku 250,00   5
       
TSH 17,00   1
FT4 17,00   1
FT3 17,00   1
T4 17,00   1
T3 17,00   1
anty-TPO 35,00   1
anty-TG 35,00   1
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 60,00   5
Tyreoglobulina 45,00   1
Odwrotna trójodotyronina (rT3) 150,00   8
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET 550,00   14
       
FSH 22,00   1
LH 22,00   1
Estradiol 22,00   1
Progesteron 22,00   1
Prolaktyna 22,00   1
Beta-HCG 22,00   1
Beta-HCG (Roche) 50,00   1
HCG wolna podjednostka beta 40,00   1
Estriol wolny 30,00   1
PAPP-A 45,00   1
PAPP-A (Roche) 45,00   1
Prisca - raport 55,00   do 3
DHEA S04 30,00   1
DHEA 50,00   do 7
Androstendion 40,00   3
Testosteron 23,00   1
Testosteron wolny 45,00   do 7
Dihydrotestosteron (DHT) 98,00   34
SHBG 32,00   do 5
17-hydroksyprogesteron 42,00   do 5
Oksytocynaza 40,00   1 do 6
Izooksytocynaza 40,00   1 do 6
Kariotyp, badanie cytogenetyczne 380,00   35
Cytologia ginekologiczna 30,00   do 7
Biocenoza pochwy 25,00   2
Seminogram – badanie ogólne nasienia 60,00   1
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 85,00   12
LBC + HPV met. PCR 185,00   15
LBC + Chlamydia Trachomatis met. PCR 175,00   15
LBC + HPV met. PCR + Chlamydia Trachomatis met.PCR 275,00   15
AMH (Hormon anty Müllerowski) 150,00   do 8
Inhibina A 150,00   25
Inhibina B 150,00   do 14
Makroprolaktyna (BB – Prolaktyna) 100,00   do 9
Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.) 450,00   7
HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) 100,00   do 6
PAPP-A (KRYPTOR) 100,00   do 6
Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF 100,00   do 6
PlGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu - oznacza się w celu oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego (preeklampsji)) 150,00   10
PlGF (Kryptor) 150,00   7
Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) 30,00   1
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2 350,00   22
Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe 375,00   do 30
IONA tet (badanie prenatalnew kierunku trisomii chromosomu 13, 18, 21) 2700,00   15
Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13, wykonywane w Stanach Zjednoczonych) 2600,00   10
Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met. cytometrii przepływowej 410,00   7
HPA-1, konflikt płytkowy, bad. przesiewowe 80,00   14
       
Transferyna 30,00   3
Witamina B12 35,00   1
Kwas foliowy 30,00   1
Erytropoetyna 30,00   1
TIBC 8,00   1
UIBC 8,00   1
Rozpuszczalny receptor transferyny 70,00   10
Kwas metylomalonowy (MMA) 270,00   15
       
Hemoglobina glikowana met. HPLC 35,00   8
Hemoglobina glikowana met. Immunoturb. HbA1c 22,00   1
Fruktozamina 50,00   18
Insulina 25,00   1
Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2) 75,00   1
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2) 75,00   1
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1) 50,00   1
C-peptyd 30,00   1
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 90,00   17
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo 90,00   14
       
Parathormon (intact) 33,00   1
Kalcytonina 50,00   1
Osteokalcyna 50,00   do 3
Fosfataza kwaśna 10,00   2
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 15,00   1
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 100,00   8
Pyrylinks D w moczu 75,00   3
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 190,00   8
Witamina D3 metabolit 25(OH) 70,00   2
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości 110,00   16
       
ACTH 35,00   2
Kortyzol 25,00   1
Kortyzol w DZM 35,00   7
Kortyzol – test stymulacji synacthenem 25,00   1
Kortyzol – test hamowania deksametazonem 25,00   1
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 55,00   7
17-ketosterydy w DZM 50,00   7
Aldosteron 50,00   14
Aldosteron w DZM 60,00   14
Aktywność reninowa osocza 80,00   10
Enzym konwertujący angiotensynę 115,00   25
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC 170,00   18
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) 160,00   15
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA 120,00   18
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 65,00   7
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 60,00   7
Chromogranina A 100,00   14
Hormon wzrostu 30,00   3
IGF-BP3 60,00   15
IGF-1 60,00   do 6
Gastryna 60,00   7
Leptyna 80,00   90
Serotonina 60,00   18
Serotonina w DZM 60,00   18
Adrenalina 80,00   18
Adrenalina w DZM 80,00   18
Noradrenalina 100,00   18
Noradrenalina w DZM 80,00   18
Metanefryna w DZM 80,00   18
Normetanefryna w DZM 80,00   18
Profil steroidowy w DZM 250,00   do 3 miesięcy
Wazopresyna 250,00   10
Witamina A (retinol) 85,00   9
Witamina B1 (tiamina) 125,00   9
Witamina B2 (ryboflawina) 125,00   9
Witamina B3 (niacyna, kwas nikotynowy) 270,00   9
Witamina E w surowicy (tokoferol) 140,00   9
Witamina C 135,00   21
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 185,00   9
Witamina B6 (pirydoksyna) 125,00   9
Witamina H (biotyna) 125,00   9
Kwas homogentyzynowy (HGA) w DZM 250,00   16
Amyloid A 150,00   do 11
Alfa-2 makroglobulina 70,00   do 11
Koenzym Q10 (Ubichinon) 100,00   7
       
ROMA 125,00   2
HE 4 90,00   2
PSA całkowity 25,00   1
PSA wolny 35,00   1
PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA) 60,00   1
Fosfataza kwaśna sterczowa 12,00   2
CEA 25,00   1
AFP 25,00   1
CA 125 40,00   1
CA 15-3 40,00   1
CA 19-9 40,00   1
TPS 55,00   8
SCC Ag 90,00   14
Cyfra 21-1 65,00   8
CA 72-4 80,00   8
Beta-2-mikroglobulina 45,00   5
BRCA 1 met. PCR 350,00   17
BRCA 2 met. PCR 320,00   17
CHECK 2 met. PCR 180,00   18
P/c onkoneuronalne met. IIF 170,00   22
S100 (czerniak złośliwy) 110,00   8
NSE (neuroswoista enolaza) 80,00   5
Kwas homowanilinowy 170,00   22
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 100,00   25
Septyna 9 (diagnostyka raka jelita grubego i odbytnicy – nieinwazyjna alternatywa dla kolonoskopii) 650,00   16
TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy 120,00   do 62 dni
PCA w moczu (diagnostyka raka prostaty, ocena agresywności nowotworu) 2050,00   do 30
       
FibroTest badania 120,00   do 7
FibroTest badania + raport 570,00   do 7
FibroMax badania 140,00   do 7
FibroMax badania + raport 715,00   do 7
Czynnik krzepnięcia II, aktywność 80,00   do 18
Czynnik krzepnięcia V, aktywność 80,00   do 18
Czynnik krzepnięcia VII, aktywność 80,00   do 18
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 80,00   do 18
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 80,00   do 18
Czynnik krzepnięcia X, aktywność 80,00   do 18
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność 80,00   do 18
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność 80,00   do 18
Czynnik von Willebranda, stężenie 80,00   14
Czynnik von Willebranda, aktywność 80,00   14
Antytrombina III, aktywność 45,00   1
Białko C, aktywność 80,00   do 10
Białko S wolne 80,00   14
Czynnik V Leiden ( met.PCR) choroba zakrzepowo-zatorowa 220,00   14
Termolabilny wariant MTHFR 180,00   do 15
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 250,00   do 15
Oporność na aktywne białko C 180,00   7
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR) 350,00   14
Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność 370,00   35
Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała 370,00   35
       
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 45,00   1
IgG 16,00   1
IgM 16,00   1
IgA 16,00   1
IgG w PMR 70,00   7
IgD 100,00   36
Dopełniacz, składowa C-3c 50,00   1
Dopełniacz, składowa C-4 50,00   1
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 60,00   14
Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo 120,00   10
Kompleksy immunologiczne (C1q) 50,00   10
Alfa-1-antytrypsyna 60,00   5
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 25,00   6
Ceruloplazmina 40,00   3
Haptoglobina 100,00   8
C1 inhibitor, aktywność 115,00   21
C1 inhibitor, stężenie 100,00   15
Łańcuchy lekkie kappa 90,00   12
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 90,00   12
Łańcuchy lekkie lambda 90,00   12
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 90,00   12
Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda 160,00   8
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 80,00   8
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 80,00   8
Białko Bence'a Jonesa w DZM 5,00   1
Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam) 100,00   14
Immunfiksacja (A,G,M,kap,lam) w DZM 120,00   14
Proteinogram białek w DZM 100,00   7
Proteinogram białek w PMR 100,00   7
Wolne kwasy tłuszczowe 100,00   do 30
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 350,00   21
Komórki NK (Natural Killers) 300,00   7
Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny 50,00   7
Lipoproteina A 140,00   16
Aldolaza 35,00   14
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) 120,00   4
IgG 1, podklasa 175,00   do 30
IgG 2, podklasa 175,00   do 30
IgG 3, podklasa 175,00   do 30
IgG 4, podklasa 175,00   do 30
IgG 1,2,3,4, zestaw podklas 400,00   do 30
       
Białko w DZM 6,00   1
Glukoza w DZM 5,00   1
Wapń w DZM 10,00   1
Fosfor nieorganiczny w DZM 6,00   1
Magnez w DZM 6,00   1
Mocznik w DZM 5,00   1
Kreatynina w DZM 5,00   1
Kwas moczowy w DZM 6,00   1
Sód i potas w DZM 12,00   1
Chlorki w DZM 10,00   1
Białko w moczu 6,00   1
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 6,00   1
Wapń w moczu 6,00   1
Fosfor nieorganiczny w moczu 6,00   1
Magnez w moczu 6,00   1
Mocznik w moczu 6,00   1
Kreatynina w moczu 6,00   1
Kwas moczowy w moczu 6,00   1
Sód i potas w moczu 12,00   1
Chlorki w moczu 10,00   1
Amylaza w moczu 8,00   1
Albumina w DZM 22,00   1
Liczba Addisa w DZM 10,00   1
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 22,00   1
Szczawiany w DZM 85,00   14
Cytryniany w moczu 45,00   14
Hemoglobina wolna w moczu 15,00   2
Kamienie moczowe - analiza chemiczna 37,00   7
Jod, ilościowo 250,00   18
Jod w DZM 250,00   18
Albumina w moczu 20,00   1
Cystyna w DZM, ilościowo 140,00   do 27
Sód w DZM 10,00   1
α1-mikroglobulina w moczu 90,00   5
Potas w DZM 10,00   1
       
HBs antygen 17,00   1
HBs przeciwciała 30,00   1
HBe antygen 34,00   5
HBe przeciwciała 34,00   5
HBc przeciwciała całkowite 40,00   1
HBc przeciwciała IgM 32,00   5
HBV met. PCR, ilościowo 450,00   20
HBV met. PCR, jakościowo 150,00   14
HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 600,00   20
HBV met. PCR, lekooporność entekawir 600,00   14
HCV przeciwciała 33,00   1
HCV met. PCR, ilościowo 350,00   20
HCV met. PCR, jakościowo 150,00   14
HCV met. PCR, genotypowanie 370,00   14
HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot 150,00   7
HAV przeciwciała całkowite 50,00   6
HAV przeciwciała IgM 50,00   6
HBs antygen, test potwierdzenia 50,00   1
       
HIV Ag/Ab (Combo) 38,00   1
HIV test potwierdzenia met. western-blot 250,00   10
HIV met. PCR, ilościowo 440,00   14
HTLV I/II, przeciwciała 100,00   10
USR 8,00   1
USR- testy potwierdzenia 130,00   14
FTA 50,00   14
FTA ABS IgG 50,00   do 12
FTA ABS IgM 50,00   do 12
TPHA 40,00   1
VDRL 10,00   1
FTA ABS 50,00   14
Kiła IgG/IgM (Treponema pallidum) 10,00   4
Toksoplazmoza IgG 23,00   1
Toksoplazmoza IgM 23,00   1
Toxoplazma gondi , przeciwciała IgG, IgM   50,00   0
Toksoplazmoza IgA 60,00   17
Toksoplazmoza IgG awidność 60,00   7
Toksoplazmoza met PCR, jakościowo 180,00   14
Toxoplasma gondii w PMR, met. PCR 380,00   6
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot 385,00   14
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot 385,00   14
Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot 385,00   14
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot 150,00   5
Różyczka (Rubella virus) IgG 28,00   1
Różyczka (Rubella virus) IgM 28,00   1
CMV (Cytomegalovirus) IgG 33,00   1
CMV (Cytomegalovirus) IgM 33,00   1
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 60,00   7
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 440,00   14
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 200,00   10
CMV IgG w PMR 80,00   15
CMV IgM w PMR 80,00   15
CMV DNA w moczu met. PCR, jakościowo 105,00   9
CMV (Cytomegalovirus) IgM met. Immunoblot 150,00   5
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 33,00   7
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 33,00   7
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 190,00   10
HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR 120,00   15
HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR 120,00   15
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil met. IIF 80,00   10
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 40,00   4
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 40,00   4
Mononukleoza zakaźna, jakościowo 21,00   1
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 450,00   10
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 200,00   10
EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG 50,00   8
EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG 50,00   8
Mycoplasma hominis - jakościowo PCR 160,00   12
Mycoplasma pneumoniae IgG 32,00   4
Mycoplasma pneumoniae IgM 32,00   4
Mycoplasma pneumoniae IgA 45,00   18
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 150,00   10
Mycoplasma genitalium met. PCR 160,00   12
Chlamydia pneumoniae IgG 40,00   4
Chlamydia pneumoniae IgM 40,00   4
Chlamydia pneumoniae IgA 40,00   7
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo 150,00   10
Chlamydia trachomatis IgG 40,00   4
Chlamydia trachomatis IgM 40,00   4
Chlamydia trachomatis IgA 40,00   7
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF 50,00   7
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 140,00   10
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo 120,00   12
Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 120,00   10
HPV DNA HR, 14 typów 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 155,00   7
HPV mRNA met. PCR, jakościowo . 330,00   25
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 250,00   do 17
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 195,00   do 17
HPV DNA 37 typów, genotypowanie 250,00   14
Helicobacter pylori - test oddechowy 250,00   do 7
Helicobacter pylori IgG 34,00   1
Helicobacter pylori IgA 45,00   10
Helicobacter pylori w kale 30,00   1
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 50,00   7
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 50,00   7
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 50,00   7
Pneumocystis carinii IgG + IgM met. IIF 140,00   do 8
Pneumocystis jiroveci wymaz 20,00   1
Grypa typ A IgG 50,00   15
Grypa typ A IgM 50,00   15
Grypa typ B IgG 50,00   15
Grypa typ B IgM 50,00   15
Paragrypa typ 1-3, IgG 50,00   15
Paragrypa typ 1-3 IgM 50,00   15
Wirus ZIKA met. PCR, jakościowo 300,00   9
Wirus ZIKA IgM i IgG met. ELISA 290,00   16
Odra (Morbilli virus) IgG 50,00   15
Odra (Morbilli virus) IgM 50,00   15
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 50,00   7
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 50,00   7
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 50,00   15
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 50,00   15
Grypa typ A i B Ag 50,00   2
Grypa typ AH1N1 met. PCR, jakościowo 270,00   3
Tężec (Clostridium tetanii) IgG 160,00   22
Bruceloza IgG 40,00   15
Bruceloza IgM 40,00   15
Bruceloza odczyn aglutacyjny Wrighta (OA) 40,00   5
Borelioza IgG 35,00   2
Borelioza IgM 35,00   2
Borelioza IgG met. western-blot 100,00   do 7
Borelioza IgM met. western-blot 100,00   do 7
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 150,00   14
Panel infekcji odkleszczowych jakościowo met. Real Time PCR (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) 500,00   17
Borelioza IgG w PMR 75,00   7
Borelioza IgM w PMR 75,00   7
Borelioza IgM w PMR met. western-blot 100,00   14
Borelioza IgG w PMR met. western- blot 100,00   14
Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica met. ELISA 100,00   10
Borelioza CD57 200,00   3
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo z kleszcza 170,00   14
Borelioza IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA 150,00   10
Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot 185,00   14
Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot 185,00   14
Borelioza IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA 150,00   10
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 120,00   15
Panel koinfekcji w boreliozie IgG ( B.microti, A.phagocytophilum,B.Henselae, B. Quintana,E. chaffeensis) met IIF 320,00   14
Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/IgG, Ch.pneum. IgM/IgG, Y.enter.IgA/IgG) met ELISA i IIF 330,00   14
Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG, Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Chlamydioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM) 500,00   17
Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met. PCR (Borrelia b., Babesia d., Bartonella h., Anaplasma p., Mycoplasma p., Toxoplasma g.) 700,00   17
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B. Burgdoferi, A. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR 180,00   15
Panel koinfekcji w Boreliozie met. PCR, jakościowo (Babesia d., Bartonella h., Anaplasma p., Mycoplasma p.) 500,00   17
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF 125,00   14
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF 125,00   14
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgG met. IIF 150,00   10
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF 150,00   10
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM, IgG met. IIF 250,00   10
Babesia divergens met. PCR, jakościowo 200,00   12
Babesia microti IgG met. IIF 150,00   14
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA 120,00   10
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA 120,00   10
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA w PMR 120,00   7
Listerioza, jakościowo 44,00   7
Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes 35,00   7
Listeria monocytogenes, IgG met. IIF 70,00   26
Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA 170,00   7
Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA 60,00   7
Yersinia enterocolitica IgM met. Elisa 60,00   7
Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA 60,00   7
Salmonella spp.IgG,IgM,IgA (łącznie) 180,00   17
Parvowirus B19, IgG i IgM met. ELISA 150,00   do 7
Parvowirus B19, IgG met. ELISA 90,00   do 7
Parvowirus B19, IgM met. ELISA 90,00   do 7
Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo 550,00   14
Parvowirus B19 met. PCR, jakościowo 230,00   10
RSV (Respiratory syncytial virus) IgG met. IIF 35,00   do 10
RSV (Respiratory syncytial virus) IgM met. IIF 35,00   do 10
RSV (Respiratory syncytial virus), antygen 40,00   do 10
Coxackie wirusy przeciwciała B1-B6 IgG, IgM 110,00   14
Coxsackie typ A i B IgG met. IFF 120,00   14
Coxsackie typ A i B IgM met. IFF 120,00   14
Mycobacterium tuberculosis jakościowo 20,00   7
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 70,00   4
Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 285,00   14
Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej IgG 40,00   10
Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy 85,00   10
Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 50,00   10
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 100,00   10
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 300,00   14
Bąblownica (Echinococcus multilocularis), met Western Blot 285,00   14
Czerwonka pełzakowata (Ameboza) IgG 100,00   10
Candida- antygen krążący 150,00   do 10
Candida spp. przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 200,00   17
Aspergillus-antygen krążący 180,00   15
Badania serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera" 160,00   23
Badania serologiczne w kierunku choroby " hodowców ptaków" 160,00   23
Płyn mózgowo-rdzeniowy badanie ogólne (barwa, przejrzystość, odczyn Pandiego, białko, glukoza, cytoza, barwa po wirowaniu, przejrzystość po wirowaniu) 20,00   2
Płyn z jam ciała badanie ogólne 20,00   2
Legionella pneumophila, antygen 200,00   10
Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG 180,00   12
Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM 180,00   12
Legioneloza (Legionella pneumophila) IgA 180,00   12
Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA 420,00   12
Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) 350,00   10
Panel infekcji urogenitalnych 4 patogeny (HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum) met. PCR 270,00   14
Panel infekcji urogenitalnych 3 patogeny (Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum) met. PCR 220,00   14
Panel infekcji urogenitalnych 3 patogeny (Ch. trachomatis, M. hominis, U. urealyticum) met. PCR 220,00   14
Panel infekcji dróg moczowo-płciowych (Chlamydia trachomatis i Nesseria gonorrhoeae), met. PCR, jakościowo 140,00   10
Hantawirus IgM met ELISA 80,00   do 14
Hantawirus IgG met. ELISA 80,00   do 14
Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 220,00   16
Enterowirusy IgM met. IIF 120,00   14
Enterowirusy IgG met. IIF 120,00   14
Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR, 12 gatunków patogenów 450,00   12
HIV 1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe met. NAT 300,00   9
Dyskryminacja patogenu HIV 1/2, HCV, HBV do badania przesiewowego met. NAT 370,00   12
Toksoplasmosa (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot 150,00   5
Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 300,00   14
Interleukina 6 75,00   do 3
       
Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot 285,00   14
Babesia spp. Parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 105,00   14
Filarioza, badanie mikroskopowe krwi 95,00   14
Malaria,jakościowo (ELISA) 45,00   do 6
Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 100,00   6
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 180,00   14
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 180,00   14
Schistosomoza IgG, met. Western Blot 285,00   10
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met Western Blot 285,00   14
Gorączka Denga IgM, met. ELISA 180,00   14
Gorączka Denga IgG, met. ELISA 180,00   14
Leszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 300,00   14
Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocyty w plwocinie met. DIF 240,00   14
Pasożyty tropikalne w moczu 45,00   14
       
Lit, ilościowo 20,00   1
Karbamazepina, ilościowo 40,00   1
Kwas walproinowy, ilościowo 40,00   1
Fenytoina, ilościowo 60,00   2
Fenobarbital, ilościowo 30,00   7
Digoksyna, ilościowo 40,00   2
Paracetamol, ilościowo 40,00   2
Salicylany, ilościowo 40,00   2
Teofilina, ilościowo 40,00   2
Cyklosporyna A, ilościowo 120,00   do 3
Metotreksat, ilościowo 80,00   3
Takrolimus, ilościowo 120,00   6
Amiodaron w surowicy 150,00   4
Wankomycyna 100,00   7
Gentamycyna 45,00   5
Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo 250,00   10
Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo 40,00   1
Dabigatran, stężenie 250,00   5
Rywaroksaban, stężenie 165,00   5
Aktywność anty-Xa 150,00   2
       
Panel narkotykowy w moczu, jakościowo (amfetamina, THC-marihuana, metaamfetamina, benzodiazepina, kanabionoidy, barbiturany, kokaina, morfina, ekstazy) 140,00   1
Amfetamina w moczu, jakościowo 30,00   1
Metaamfetamina w moczu, jakościowo 30,00   1
Ecstasy w moczu, jakościowo 30,00   1
Kokaina w moczu, jakościowo 30,00   1
Morfina w moczu, jakościowo 30,00   1
Kanabinoidy (THC/marihuana) w moczu, jakościowo 30,00   1
Opiaty w moczu jakościowo 30,00   1
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 30,00   1
Barbiturany w moczu - jakościowo 30,00   1
       
Etanol, ilościowo 60,00   1 do 3
Glikol etylenowy w moczu, ilościowo 98,00   14
Fenol w moczu, ilościowo 70,00   2
Profil alkoholowy (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo 30,00   4
Profil alkoholowy w moczu (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo 30,00   4
Kwas mrówkowy we krwi 75,00   3
Kwas mrówkowy w moczu 75,00   3
       
Karboksyhemoglobina ilościowo 50,00   2
Methemoglobina we krwi ilościowo 50,00   7
Mleczany, ilościowo 40,00   1 do 3
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 45,00   7
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 40,00   10
Kwas hipurowy w moczu 150,00   do 7
Cynk w moczu, ilościowo 45,00   do 8
Cynk, ilościowo 40,00   do 10
Miedź, ilościowo 40,00   do 10
Miedź w DZM ilościowo 40,00   do 10
Ołów we krwi, ilościowo 55,00   do 10
Ołów w moczu, ilościowo 50,00   do 10
Rtęć we krwi, ilościowo 150,00   5
Rtęć w moczu, ilościowo 70,00   do 10
Kadm we krwi 60,00   do 10
Kadm w moczu ilościowo 60,00   do 10
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 35,00   14
Porfiryny całkowite w moczu 140,00   10
Koproporfiryna 35,00   14
Chrom w moczu 160,00   do 21
Chrom w surowicy 160,00   do 17
Selen, ilościowo 90,00   do 26
Porfobilinogen w DZM 110,00   7
Kobalt w surowicy 160,00   do 17
       
PPJ test przesiewowy (ANA 1) met. IIF 50,00   12
PPJ test kompleksowy (ANA 2) met. IIF, DID 80,00   8 do 12
PPJ (ANA 3) met. Immunoblot 120,00   do 12
PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (15 antygenów) 120,00   6
PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) 100,00   6
PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) 90,00   6
PPJ test przesiewowy (ANA7) met. ELISA 50,00   10
PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów) 50,00   10
PPJ typ świecenia, miano met. IIF (ANA9) 60,00   do 10
PPJ (ANA10) met. IIF i DID ENA (6 antygenów) 70,00   14
PPJ SES (SES-ANA) met. IIF 60,00   7
PPJ dsDNA met. IIF 40,00   do 7
SLE półilościowo 30,00   1
p/c p. dsDNA IgG met. ELISA 40,00   9
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 70,00   do 12
P/c. p. aktynie met. IIF 40,00   do 7
PPJ panel Myositis (Mi-2, PM/Scl 100, Jo-1, SRP 54, PL-7, PL-12, Ku), met. immunoblot 300,00   do 6
PPJ panel sklerodermia met. immunoblot 200,00   12
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 50,00   do 12
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 60,00   do 10
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa 60,00   do 7
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 60,00   do 10
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 60,00   do 10
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 60,00   do 7
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 60,00   do 6
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 140,00   do 6
Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 130,00   18
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 120,00   21
Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 100,00   18
Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot 180,00   11
Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) 50,00   14
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 70,00   8
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 70,00   8
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 130,00   8
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 70,00   12
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 70,00   12
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 130,00   12
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 100,00   12
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 100,00   12
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 170,00   12
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 70,00   12
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 70,00   12
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 130,00   8
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 80,00   7
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 80,00   7
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 150,00   7
Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle’a) met. Blot 120,00   3
Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT 120,00   3
p/c p. mielopreoksydazie w kl. IgG (pANCA) met. ELISA 50,00   do 10
p/c p. proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. ELISA 50,00   do 10
p/c p. mielopreoksydazie (MPO) (pANCA) i p/c p. proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot 100,00   do 10
p/c p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 80,00   15
p/c p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 80,00   15
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 45,00   do 8
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 45,00   do 8
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 80,00   do 8
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 80,00   14
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 80,00   14
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 150,00   14
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 60,00   40
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 60,00   40
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 110,00   40
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 60,00   40
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 60,00   40
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 110,00   40
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 60,00   40
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 60,00   40
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 110,00   40
Antykoagulant toczniowy 120,00   7
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG 90,00   do 32
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM 90,00   do 32
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM 150,00   do 32
Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe 400,00   10
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 120,00   21
P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 100,00   15
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 90,00   21
P/c. p. plemnikom met. IIF 70,00   14
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA 300,00   do 30
P/c. przeciwko titinie 200,00   21
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 70,00   7
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 130,00   15
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 90,00   7
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 70,00   7
P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 90,00   14
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 90,00   7
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 75,00   7
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 80,00   7
P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 100,00   10
Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 140,00   21
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 70,00   14
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 90,00   14
p/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met.IIF 60,00   22
p/c. p.Sacharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met.IIF 60,00   22
P/c. p. Wyspom trzustki met. IIF (ICA) 100,00   21
Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 250,00   30
P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 60,00   7
Badania tkankowe 100,00   10
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 100,00   7
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 45,00   do 12
Profil reumatyczny IgG met.IIF 130,00   12
Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF 540,00   25
p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgG 160,00   do 7
p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgM 160,00   do 7
p/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met.IIF 185,00   do 35
P/c. p. antygenom jajnika i osłonie przejrzystej IgG, IgM, IgA (łącznie), met. ELISA 100,00   do 18
P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF 150,00   do 23
Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT 150,00   3
Panel wątrobowy (AMA,LKM-1) met.IIF 90,00   8
PPJ antygeny rozpuszczalne (ENA) met.immunoblot 100,00   8
PPJ anty-SS-B met.ELISA 40,00   8
PPJ anty-SS-A met. ELISA 40,00   8
PPJ przeciw centromerom (ACA) met.ELISA 60,00   8
PPJ anty-Jo-1 met.ELISA 60,00   8
PPJ anty-Scl-70 met.ELISA 60,00   8
PPJ anty-Sm met.ELISA 60,00   8
PPJ anty-Sm/RNP met.ELISA 60,00   8
PPJ przeciw histonom met.ELISA 60,00   8
PPJ test przesiewowy (ANA7) met. ELISA 50,00   10
P/p. przeciwjądrowe ANA, AMA,ASMA met.IIF 100,00   10
P/c. p. 21-hydroksylazie, w kierunku ch. Addisona 190,00   20
p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 150,00   8
p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 150,00   8
p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA +IgG (łącznie) 290,00   8
p/c. p.endomysium i retikulinie IgA 100,00   8
p/c. p.endomysium i retikulinie IgG 100,00   8
p/c. p.endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie) 190,00   8
P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 100,00   12
       
IgE całkowite 21,00   1
Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 10,00   1
Eozynofilia, wymaz z nosa 12,00   1
Eozynofilia, wymaz z gardła 12,00   1
       
Panel pediatryczny mieszany met. Immunoblot- 28 alergenów (trawy mix (tymotka łąkowa/żyto), brzoza, bylica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, naskórki zwierząt: kot, pies, koń, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniaki, jabłko, CCD) 160,00   3
Panel alergenów pokarmowych met. Immunoblot - 21 alergenów (białko jaja kurzego, żółtko jajka, mleko krowie, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab, CCD) 160,00   3
Panel alergenów oddechowych met. Immunoblot - 21 alergenów (tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha szara, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, D.farinae, D.Pteronyssinus, naskórki zwierząt: kot, pies, koń, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenius, CCD) 160,00   3
Panel atopowy met. Polycheck - 20 alergenów (mleko, kazeina, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, surowicza albumina wołowa, białko i żółtko jajka kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, cielęcina (wołowina), kurczak, mąka-mix, drożdże, roztocza kurzu- mix, pleśnie-mix, drzewa późne (brzoza, dąb), drzewa wczesne (olcha, leszczyna), 6- traw mix, IgE całkowite) 160,00   7
Panel atopowy met. Polycheck - 30 alergenów (mleko, alfa-laktoglobulina, betalaktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech, ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka mix (pszenna, jęczmienna, żytnia, owsiana), kurczak, cytrusy-mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, 6 traw mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, pies, kot, cladosp. herbarum, alternaria alternata, aspergillus fumiogatus, D. pteronnysimus, D. farinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD 170,00   5
ImuPro 50 (panel 44 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu - IgG zależną) 450,00   do 14
ImuPro 100 (panel 90 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu - IgG zależną) 900,00   do 14
ImuPro 300 (panel 267 alergenów pokarmowych wywołujących alergię III typu - IgG zależną) 1700,00   do 14
FoodSkan IgG 96 1200,00   do 27
FoodSkan IgG 112 1500,00   do 28
FoodSkan IgG,IgA 96 1800,00   do 29
FoodSkan IgG, IgA 112 2500,00   do 27
ISAC test, panel alergenów 1450,00   30
IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 45,00   1 do 3
IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 45,00   1 do 3
IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 45,00   1 do 3
IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 45,00   3
IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 45,00   1 do 3
IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 45,00   1 do 3
IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 45,00   1 do 3
IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 45,00   1 do 3
IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 45,00   1 do 3
Panel drzew 5 ( drzewa wczesne: olsza, leszczyna, wiąz amerykański, wierzba, topola) 45,00   3
Panel drzew 6 (drzewa późne: klon jesionolistny, brzoza betula, buk wielkolistny, dąb biały, orzech włoski) 45,00   3
IgE sp. FP3 mieszanka zbóż 45,00   3
IgE sp. GP3 panel traw (G1- tomka wonna, G5- zycica trwała, G6- tymotka łąkowa, G12- Zyto, G13-kłosówka wełnista) 45,00   3
Tryptaza 150,00   12
       
Panel oddechowy III met. Polycheck (brzoza, bylica, trawy-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, pióra- mix (gęsi, kury, kaczki, indyka), pleśnie-mix (Cladosp. herbarum, Alt. Alternata) 120,00   7
Panel pokarmowy III met. Polycheck (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka-mix (pszenica, jęczmień, zyto, owies)) 120,00   7
Panel pokarmowy IV met. Polycheck (orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), seler, brzoskwinia, pomidor) 120,00   7
Panel oddechowy, alergeny domowe met. Immunoblot (ds1 Mix roztoczy (Der. Pteronyssinus, Der. farinae), m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Alternaria alternata, es2 Mix piór (kura, kaczka, gęś), i6 Karaluch, e7 Gołębie odchody, m5 Candida albicans, m37 Trichophyton mentagrophytes) 80,00   5
Panel oddechowy, trawy, chwasty met. Immunoblot (g1 Tomka wonna, g3 Kupkówka pospolita, g6 Tymotka łąkowa, g12 Pyłek żyta w1 Ambrozja, w6 Bylica, w9 Babka lancetowata, w10 Komosa w103 Pokrzywa, w203 Rzepak) 80,00   5
Panel oddechowy, drzewa met. Immunoblot (t2 Olcha, t3 Brzoza, t4 Leszczyna t7 Dąb, t1 Klon jesionolistny, t5 Buk, t15 Jesion wyniosły,
t12 Wierzba iwa, t14 Topola, t16 Sosna)
80,00   5
Panel oddechowy, zwierzęta met. Immunoblot (e1 Kot, e2 Pies, e3 Koń, e6 Świnka morska, e71 Mysz, e73 Naskórek szczura, e82 Królik e84 Chomik, es7 Mix sierści (krowa, owca, koza), es172 Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska) 80,00   5
Panel pokarmowy, mąka i mięso met. Immunoblot (f4; Mąka pszenna, f5; Mąka żytnia, f9; Ryż, f3; Dorsz, f7; Mąka owsiana, f26; Wieprzowina f27; Wołowina, f83; Kurczak, f79; Gluten, f24; Krewetka) 80,00   5
Panel pokarmowy, nabiał i orzechy met. Immunoblot (f1 Białko jaja kurzego, f75 Żółtko jaja kurzego, f2 Mleko, f13 Orzech ziemny, f17 Orzech laskowy, f20 Migdał, f78 Kazeina, f256 Orzech włoski f73 Kakao, f336 Glutaminian) 80,00   5
Panel pokarmowy, owoce met. Immunoblot (f49; Jabłko, f84; Kiwi, f237; Morela
f44; Truskawka, f92; Banan, f95; Brzoskwinia, f97; Wiśnia
f122; Oliwka, f329; Arbuz, fs32; Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka))
80,00   5
Panel pokarmowy, warzywa met. Immunoblot (f14; Soja, f25 ; Pomidor, f31; Marchewka, f35; Ziemniak, f85; Seler, f10; Sezam, f86; Pietruszka, f46; Papryka, f244; Ogórek, f292; Kukurydza) 80,00   5
       
IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 33,00   1 do 3
IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 33,00   1 do 3
IgE sp. D70 - Acarus siro 33,00   1 do 3
IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 33,00   1 do 3
IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 33,00   1 do 3
       
IgE sp. E7 - odchody gołębia 33,00   1 do 3
IgE sp. I6 - karaluch - prusak 45,00   1 do 3
IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) 33,00   1 do 3
IgE sp. odchody kanarka 65,00   12
IgE sp. E1 - sierść kota 33,00   1 do 3
IgE sp. E2 - sierść psa 33,00   1 do 3
IgE sp. E3 - sierść konia 33,00   1 do 3
IgE sp. E201 - pióra kanarka 33,00   1 do 3
IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 33,00   1 do 3
IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 33,00   1 do 3
IgE sp. E86 - pióra kaczki 33,00   1 do 3
IgE sp. E84 - naskórek chomika 33,00   1 do 3
IgE sp. E82 - naskórek królika 33,00   1 do 3
IgE sp. E81 - naskórek owcy 33,00   1 do 3
IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 33,00   1 do 3
IgE sp. E5 - łupież psa 33,00   1 do 3
       
IgE sp.G5 - życica trwała 33,00   1 do 3
IgE sp. G8 - wiechlina łąkowa 33,00   1 do 3
IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 33,00   1 do 3
IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 33,00   1 do 3
IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 33,00   1 do 3
IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 33,00   1 do 3
       
IgE sp. T27- lipa drobnolistna 45,00   7 tyg.
IgE sp. T3 - brzoza 33,00   1 do 3
IgE sp. T4 - leszczyna 33,00   1 do 3
IgE sp. T2 - olcha 33,00   1 do 3
IgE sp. T14 - topola 33,00   1 do 3
IgE sp. T12 - wierzba 33,00   1 do 3
       
IgE sp. W9 - babka lancetowata 33,00   1 do 3
IgE sp. W6 - bylica pospolita 33,00   1 do 3
IgE sp. W10 - komosa biała 33,00   1 do 3
       
IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 33,00   1 do 3
IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 33,00   1 do 3
IgE sp. M5 - Candida albicans 33,00   1 do 3
IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 33,00   1 do 3
IgE sp. M4 - Mucor racemosus 33,00   1 do 3
IgE sp. M1 - Penicillium notatum 33,00   1 do 3
       
Panel mleko krowie plus gluten 70,00   do 14
IgE sp. F169 mleko UHT(gotowane mleko) 45,00   do 6 tyg.
IgE sp. F1 - białko jajka 33,00   1 do 3
IgE sp. F245 - jajko całe 33,00   1 do 3
IgE sp. F75 - żółtko jajka 33,00   1 do 3
IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 33,00   1 do 3
IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 33,00   1 do 3
IgE sp. F78 - kazeina 33,00   1 do 3
IgE sp. F2 - mleko krowie 33,00   1 do 3
IgE sp. F81 - ser cheddar 33,00   1 do 3
IgE. Sp. alfa-amylaza 33,00   15
IgE sp. F 106 hydrolizat serwatki 45,00   do 6 tyg.
IgE sp. F360 jogurt 30,00   1 do 3
       
IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 33,00   1 do 3
IgE sp. F11 - gryka 33,00   1 do 3
IgE sp. F6 - jęczmień 33,00   1 do 3
IgE sp. F8 - kukurydza 33,00   1 do 3
IgE sp. F7 - owies 33,00   1 do 3
IgE sp. F4 - pszenica 33,00   1 do 3
IgE sp. F9 - ryż 33,00   1 do 3
IgE sp. F14 - soja 33,00   1 do 3
IgE sp. F5 - żyto 33,00   1 do 3
       
IgE sp. E101 - albumina surowicy bydlęcej 45,00   35
IgE sp. F88 - baranina 33,00   1 do 3
IgE sp. F284 - indyk 33,00   1 do 3
IgE sp. F83 - kurczak 33,00   1 do 3
IgE sp. F26 - wieprzowina 33,00   1 do 3
IgE sp. F27 - wołowina 33,00   1 do 3
IgE sp. F3 - dorsz 33,00   1 do 3
IgE sp. F40 - tuńczyk 33,00   1 do 3
IgE sp. F205 - śledź 33,00   1 do 3
IgE sp. F24 - krewetka 33,00   1 do 3
       
IgE sp. F15 - fasola 33,00   1 do 3
IgE sp. F12 - groch 33,00   1 do 3
IgE sp. F31 - marchew 33,00   1 do 3
IgE sp. F244 - ogórek 33,00   1 do 3
IgE sp. F86 - pietruszka 33,00   1 do 3
IgE sp. F25 - pomidor 33,00   1 do 3
IgE sp. F85 - seler 33,00   1 do 3
IgE sp. F35 - ziemniak 33,00   1 do 3
IgE sp. F48 - cebula 33,00   1 do 3
       
IgE sp. F92 - banan 33,00   1 do 3
IgE sp. F94 - gruszka 33,00   1 do 3
IgE sp. F49 - jabłko 33,00   1 do 3
IgE sp. F84 - kiwi 33,00   1 do 3
IgE sp. F33 - pomarańcza 33,00   1 do 3
IgE sp. F44 - truskawka 33,00   1 do 3
IgE sp. F237 - morela 33,00   1 do 3
IgE sp. F259 - winogrona 33,00   1 do 3
IgE sp.F32 - cytryna 33,00   6 tyg.
       
IgE sp. F105 - czekolada 33,00   1 do 3
IgE sp. F93 - kakao 33,00   1 do 3
IgE sp. F221 - kawa 33,00   1 do 3
IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 33,00   1 do 3
IgE sp. F89 - musztarda 33,00   1 do 3
IgE sp. F277 - koperek 33,00   1 do 3
IgE sp. F280 - pieprz czarny 33,00   1 do 3
IgE sp. F17 - orzech leszczyny 33,00   1 do 3
IgE sp. F256 - orzech włoski 33,00   1 do 3
IgE sp. F13 - orzech ziemny 33,00   1 do 3
IgE sp. M44 drożdże piekarskie 33,00   do 6 tyg.
       
IgE sp. I3 - jad osy 33,00   1 do 3
IgE sp. I1 - jad pszczoły 33,00   1 do 3
IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 33,00   1 do 3
IgE sp. I71 - jad komara 33,00   1 do 3
IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 33,00   1 do 3
       
IgE sp. O1 - bawełna 33,00   1 do 3
IgE sp. K20 - wełna 33,00   1 do 3
IgE sp. K82 - latex 33,00   1 do 3
IgE sp. K89 - formaldehyd 33,00   1 do 3
IgE sp. C204 - amoxycylina 33,00   1 do 3
IgE sp. C62 - doksycyklina 45,00   35
IgE sp. C85 - paracetamol 45,00   35
IgE sp. C211 - erytromycyna 45,00   35
IgE sp. P1 - glista ludzka 33,00   1 do 3
       
Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów met. Immunoblot (tymotka łąkowa, brzoza- komponenty Phl p1, p5, p7, p12, Bet v1, v2, v4, v6, CCD) 155,00   4
Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów met. Immunoblot (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza; komponenty: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, laktoferyna, owomukoid, owoalbumina, konalbumina, lizozym, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h9, Bet v1, CCD) 160,00   4
Panel białka mleka DPA-Dx met. Immunoblot (6 alergenów: mleko krowie, alfa-laktoglobulina, beta-laktoglobulina, kazeina, laktoferyna, surowicza albumina wołowa) 120,00   4
Panel jady owadów DPA-Dx met. Immunoblot (osa, pszczoła; komponenty: i209, i208) 125,00   4
IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza 70,00   5
IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza 70,00   5
IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze 70,00   5
IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze 70,00   5
IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze 130,00   5
IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze 70,00   5
IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko 70,00   5
IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko 70,00   5
       
Badanie genealogiczne linii ojcowskiej i/lub matczynej 1 osoba 1107,00   do 25
Celiakia (DQ2/DQ8/DRB1*04) met. PCR - identyfikuje istotny diagnostycznie podtyp HLA- DQ2.5, pomijając mniej istotny diagnostycznie HLA- DQ2.2 300,00   13
Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr.51) 550,00   do 30
Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska met. PCR 500,00   do 30
Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji) 220,00   16
Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa do 3 osób + profil genetyczny (16 loci) 1414,50   15
Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby + profil genetyczny (16 loci) 861,00   15
Hemochromatoza met. PCR 590,00   do 30
Mukowiscydoza met. PCR 590,00   do 30
Azoospermia met. PCR 490,00   do 30
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR 500,00   14
Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH 600,00   14
Weryfikacja kariotypu mozaikowego chromosomu X lub Y o niskim procencie komórek nieprawidłowych, met. FISH 480,00   do 14
Niepłodność męska- delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. Biologiimolekularnej- FISH 480,00   do 14
Mutacja A148T genu CDKN2A (p16) 180,00   43
Niedosłuch (badanie mutacji 35delG, 310del14, IVS1+1G>A oraz mutacji rzadkich w części kodującej genu GJB2) met. PCR 320,00   do 30
Zespół Gilberta 220,00   do 30
Nietolerancja laktozy typu dorosłego 250,00   do 30
Neuropatia Lebera, met. PCR 1200,00   17
Łuszczyca (HLA-Cw6) 350,00   15
Zespół Retta 550,00   do 30
Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 240,00   do 30
Hemochromatoza (mutacjia E168X w genie HFE) 300,00   do 30
       
Genodiet completo (test DNA, który pozwala na indywidualne dobranie składników odżywczych i zmodyfikowanie sposobu odżywiania, tak by uwzględniał on indywidualne potrzeby organizmu związane z konkretnymi cechami genetycznymi) 2850,00   42
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1, CFTR 550,00   16
Ceroidolipofuscynoza typ 2 280,00   16
       
Badanie epidemiologiczne - badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni 30,00   3 do 7
Sporal A (1 krążek) 15,00   10
Sporal A (2 krążki) 30,00   10
Sporal A (3 krążki) 45,00   10
Sporal S (1 krążek) 15,00   10
Sporal S (2 krążki) 30,00   10
Sporal S (3 krążki) 45,00   10
Sporal S (4 krążki) 60,00   10
Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek) 30,00   10
Badanie jałowości powietrza 30,00   10
       
       
Mocz posiew (bad. bakteriologiczne) 25,00   3 do 7
Wymaz z gardła 28,00   3 do 7
Wymaz z nosa 28,00   3 do 7
Wymaz z nosogardzieli 28,00   3 do 7
Wymaz z jamy ustnej 28,00   3 do 7
Wymaz z języka 28,00   3 do 7
Wymaz z dziąseł 28,00   3 do 7
Wymaz z zębodołu 28,00   3 do 10
Wymaz z migdałków 28,00   3 do 10
Wymaz z krtani 28,00   3 do 7
Wymaz z ucha prawego 28,00   3 do 7
Wymaz z ucha lewego 28,00   3 do 7
Wymaz z worka spojówkowego oka prawego 28,00   3 do 7
Wymaz z worka spojówkowego oka lewego 28,00   3 do 7
Wymaz ze zmian skórnych 28,00   3 do 7
Wymaz z pępka 28,00   3 do 7
Wymaz z rany 28,00   3 do 10
Wymaz z rany beztlenowo 42,50   3 do 7
Wymaz z czyraków 33,00   3 do 7
Wymaz z owrzodzenia 35,00   3 do 7
Wymaz z owrzodzenia beztlenowo 45,00   3 do 7
Posiew beztlenowy z ropnia 33,00   3 do 7
Posiew z odleżyny 42,00   3 do 7
Wymaz ze skóry 28,00   3 do 7
Wymaz z pachwiny 28,00   3 do 7
Wymaz z ujścia cewki moczowej 33,00   3 do 7
Wymaz z cewki moczowej 33,00   3 do 7
Wymaz spod napletka 28,00   3 do 7
Wymaz z warg sromowych 28,00   3 do 7
Wymaz z pochwy (bakteriologia) 33,00   3 do 7
Wymaz z pochwy (bakteriologia i mykologia) 68,00   3 do 7
Wymaz z kanału szyjki macicy 33,00   3 do 7
Wymaz z prącia 33,00   3 do 7
Wymaz z okolic odbytu 28,00   3 do 7
Wymaz z odbytu 28,00   3 do 7
Aspirat z oskrzeli 28,00   3 do 7
Nasienie (bad. bakteriologiczne) 33,00   3 do 7
Płyn mózgowo- rdzeniowy posiew 40,00   7
Punktat 33,00   5 do 7
Żółć 33,00   5 do 7
Wydzielina z piersi 28,00   3 do 7
Krew pediatryczna posiew 45,00   7
Krew posiew 45,00   7
Krew posiew beztlenowy 45,00   7
Ropa posiew tlenowy 33,00   5 do 10
Ropa posiew beztlenowy 40,00   5 do 10
Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakteriologiczne) 40,00   3 do 7
Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakteriologiczne) 45,00   3 do 7
Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad. bakteriologiczne) 40,00   3 do 5
Płyn z jamy otrzewnej posiew beztlenowy (bad. bakteriologiczne) 45,00   3 do 5
Żółć posiew beztlenowy 33,00   3 do 7
Wydzielina z gruczołu krokowego 28,00   3 do 7
Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo 40,00   3 do 7
Inny materiał posiew beztlenowy 45,00   7 do 10
Posiew kału w kierunku Salmonella 35,00   3 do 7
Wymaz z odbytu w kierunku Escherichia coli (EPEC) i Salmonella/Shigella 60,00   6
Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella/Shigella 40,00   5
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae 30,00   3 do 7
Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 30,00   7
Posiew w kierunku Propionibacterium acnes 30,00   7
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum 60,00   3 do 7
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum 50,00   3 do 7
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria Gonorrhoae (GNC) 45,00   3 do 7
Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria Gonorrhoae (GNC) 45,00   3 do 7
Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 35,00   3 do 7
Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 35,00   3 do 7
Wymaz z pochwy i z okolic odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 35,00   3 do 7
Wymaz na nosicielstwo MRSA 30,00   3 do 7
Wymaz na nosicielstwo MRSA i MRSE 40,00   3 do 7
Wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych 50,00   3 do 7
PMR-latex ( szybka metoda wykrywania antygenów powodujących zakażenia w PMR) 50,00   1
Wymaz z rany tlenowo i beztlenowo 50,00   7 do 10
Posiew końcówki cewnika moczowego 30,00   3 do 7
Wymaz z okolicy wenflonu 30,00   3 do 7
Wymaz z rurki intubacyjnej 30,00   7 do 10
Wymaz z rurki tracheotomijnej 30,00   7 do 10
Seton z ucha prawego 30,00   3 do 7
Seton z ucha lewego 30,00   3 do 7
Dren posiew 28,00   3 do 7
Badanie histologiczne (1 kostka) 30,00   14
Cytologia nieginekologiczna met. LBC 100,00   8
Barwienie immunohistochemiczne ( 1 odczyn) 120,00   16
Antybiogram 0,00   0
Oznaczenie MIC antybiotyku 1 0,00   3
       
Mocz posiew (bad. mykologiczne) 31,00   6 do 10
Wymaz z gardła 31,00   6 do 10
Wymaz z nosa 31,00   6 do 10
Wymaz z nosogardzieli 31,00   6 do 10
Wymaz z jamy ustnej 31,00   6 do 10
Wymaz z języka 31,00   6 do 10
Wymaz z dziąseł 31,00   6 do 10
Wymaz z zębodołu 31,00   6 do 10
Wymaz z migdałków 31,00   6 do 10
Wymaz z krtani 31,00   6 do 10
Wymaz z ucha prawego 31,00   6 do 10
Wymaz z ucha lewego 31,00   6 do 10
Wymaz z worka spojówkowego oka prawego 31,00   6 do 10
Wymaz z worka spojówkowego oka lewego 31,00   6 do 10
Wymaz ze zmian skórnych 31,00   6 do 10
Wymaz z rany 31,00   6 do 10
Wymaz z czyraków 31,00   6 do 10
Wymaz z owrzodzenia 31,00   6 do 10
Wymaz ze skóry 31,00   6 do 10
Wymaz z ujścia cewki moczowej 35,00   6 do 10
Wymaz z cewki moczowej 35,00   6 do 10
Wymaz spod napletka 35,00   6 do 10
Wymaz z warg sromowych 35,00   6 do 10
Wymaz z pochwy 35,00   6 do 10
Wymaz z kanału szyjki macicy 35,00   6 do 10
Wymaz z prącia 35,00   6 do 10
Wymaz z okolic odbytu 31,00   6 do 10
Wymaz z odbytu 31,00   6 do 10
Plwocina posiew 31,00   6 do 10
Nasienie (bad. mykologiczne) 35,00   6 do 10
Pokarm z piersi prawej 31,00   6 do 10
Pokarm z piersi lewej 31,00   6 do 10
Krew posiew 45,00   6 do 10
Ropa posiew tlenowy 35,00   6 do 10
Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych 20,00   6 do 10
Nużyca, demodekoza 25,00   do 6
Paznokcie rak 40,00   do 5 tyg.
Paznokcie stóp 40,00   do 5 tyg.
Naskórek dłoni 40,00   do 5 tyg.
Naskórek stóp 40,00   do 5 tyg.
Skóra gładka 40,00   do 5 tyg.
Skóra owłosiona głowy 40,00   do 5 tyg.
Włosy 40,00   do 5 tyg.
Mykogram 0,00   0
       
       
POSIEWY      
Posiew w kierunku M.tuberculosis - met. Konwencjonalną (Gruźlica) 35,00   60
Posiew płynów w kierunku M.tuberculosis - met. Aut. (Gruźlica) 120,00   30
Posiew w kierunku M.tuberculosis - szybki system (Gruźlica) 150,00   30
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną 65,00   8 tyg.
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną 100,00   8 tyg.
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew) 155,00   8 tyg.
PREPARATY      
Preparat TBC – badanie w kierunku gruźlicy 65,00   3
Preparat AFB met. Fluorescencyjną 70,00   3
IDENTYFIKACJE (etapy)      
Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną (ETAP) 80,00   3
Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy (ETAP) 30,00   3
Kwalifikacja szczepów atypowych (MOTT) do grup Runyona (ETAP) 60,00   3
LEKOWRAŻLIWOŚĆ      
Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR 350,00   10
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH,EMB, RMP, PZA) (ETAP) 190,00   10
Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Lowenstein-Jensena (SM, INH, EMB, RMP) (ETAP) 190,00   10
Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowenstein-Jensena (OFL, CS, CAP, ETA) (ETAP) 190,00   10
Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka (ETAP) 120,00   10
Lekowrażliwość na wysokie stężenie izoniazydu na podłożu Middlebrooka (ETAP) 120,00   10
Lekowrażliwość na PZA na podłożu Middlebrooka (ETAP) 80,00   10
TESTY WYDZIELANIA INTERFERONU GAMMA      
Quantiferon TB, test IGRA 300,00   30
Test T-SPOT TB 210,00   6
BADANIA GENETYCZNE I BADANIA ZLECANE DO BADAŃ GENETYCZNYCH      
Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR 350,00   do 10
Test wrażliwości na leki podstawowe (SM,INH,RMP,EMB) 120,00   10 tyg.
       
Badanie w trybie CITO dodatkowe 50% ceny badania    
Usługa – pobranie materiału 4,00   0
Usługa - pobranie materiału mikrobiologicznego 10,00   0
Dostarczenie wyniku badań laboratoryjnych (pocztą) 5,00   0
Pobranie w domu pacjenta na terenie miasta 30,00   0
Pobranie w domu pacjenta poza miastem 45,00   0

 

Strona główna drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Endoscopica - Centrum Diagnostyki Medycznej
ul. Widok 11, 42-400 Zawiercie

tel.: 605 741 989, 32 34 86 033,
e-mail: biuro@gastroskopiazawiercie.pl

Kompleksowe badania gastroskopowe i kolonoskopowe. Zapraszamy. Poradnia mieści się w centrum miasta Zawiercie przy ulicy Widok 11 (boczna ulica Marszałkowskiej). Gastroskopia Zawiercie.
Ciekawostki

Badania gastroskopowe mogą być na życzenie klienta przeprowadzane pod znieczuleniem. więcej »